Lasteklubi Lasteklubi
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

KKK

Milliseid huviringe Väike Päike Huvikooli pakub?
Huviringide valiku ning üksikasjalik info leiate meie veebilehelt.
Lisaks robootika- ja teadusringile saab meie huvikoolis tegeleda nii loovuse, muusika, keelte, võimlemise, tantsimise kui ka teiste spordialadega. Meie partnerid Spordiklubi Barra ning Martin Reim Jalgpallikool, pakuvad meie ruumides lastele jalgpalli- ja judotrenne. 

Kes saavad osaleda huviringide töös?
Lapsed  vanuses  0-8 aastat. Vajalik on registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi https://broneeri.lasteklubi.ee. Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt. Huviringi on oodatud terved lapsed/täiskasvanud.

Kuidas toimub huviringidesse registreerumine?
Registreeruda saab meie kodulehel https://broneeri.lasteklubi.ee. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud Väike Päike huvikooli kodukorraga ning maksetingimustega.

Registreerisin lapse huviringi, kas ma pean veel midagi tegema?
Kohe peale registreerimist on info automaatselt meie broneerimissüsteemis. Kontrollime avaldusi igapäevaselt ja vabade kohtade olemasolul kinnitame need.

Kuidas ma tean, kas mind huvitavas huviringis on vabu kohti?
Meie kodulehel, huviringi kirjelduse juures on selle kohta märge, kui huviring on komplekteeritud ja hetkel huviringiga liituda ei saa. Sellisel juhul saate registreeruda ootejärjekorda. Vabanenud kohti pakume eelisjärjekorras järgmistele ootejärjekorras olevatele lastele. Kui kodulehel sellekohast märget pole, olete oodatud huviringiga liituma! Lisainfo saamiseks võite kirjutada huvikool@lasteklubi.ee

Kas saan liituda huviringidega ka õppeaasta keskel?
Huviringiga saab liituda kogu õppeperioodi vältel. Jooksva kuu keskel sõlmitud lepingu puhul arvestatakse õppetasu proportsionaalselt (v.a. juuni-august). Huviringidesse saab registreerida meie broneerimisüsteemis https://broneeri.lasteklubi.ee.

Kuidas saab õppetasu maksmisel soodustust? 
Osaledes mitmes huviringis, saab arvel soodustust 10%. Õe-venna soodustus arvel 10%.

Millal Väike Päike Huvikool puhkab?
Huvikooli talvevaheaeg on 22.12.2023-07.01.2024, aga ka riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Kuidas toimub tasumine?
Õppetasu arve esitab Väike Päike Huvikool iga kuu eest ette hiljemalt vastava kuu 5. kuupäevaks. Õppetasu tuleb maksta õppeperioodi jooksul igas kuus ning selle suurus ei sõltu lapse huviringi tundides osaletud kordade arvust. Arve mitte kättesaamine ei vabasta lapsevanemat tasumise kohustusest.
 
Kui laps jääb haigeks, kas siis peab selle eest tasuma ja kuidas toimub asendamine? 
Huviringist puudumine ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest. Huvikooli tunnist puudumist, millest on ette teavitatud mitte hiljem kui 24 tundi enne huviringi tunni toimumise aega, on võimalik tundi asendada ühe kuu jooksul.
Puudutud tunni võib asendada mõnes teises, lapse vanusele vastavas huviringis. Selleks tuleb registreerida huviringide broneerimissüsteemis ühe korra külastus teises huviringis või võtta ühendust huvikool@lasteklubi.ee
Asendada saab eeldusel, et on vabu kohti ja lapsevanemal on kehtiv huvikooli koha kasutamise leping.
Lapsed vanuses 0-3 aastat võivad teha asendusi teistes Väikese Päikese asukohtades.

Kas õppemaksu vähendatakse, kui tunnid jäävad ära nt õpetaja haigestumise tõttu? 
Vahel juhtub, et mõni huviringi tund jääb ära. Põhjuseks võib olla õpetaja erakorraline haigestumine või mõni muu juhtum. Üldjuhul tehakse ära jäänud tunnid õppeaasta jooksul järgi. Info selle kohta saadame meili teel. Huvikool kohustub võimaldama õppurile huvialaõppe kohast tegevust ja õpet tunniplaanis määratud mahus ning ei paku maha arvestust kuuarvest.

Kust saan tagasisidet lapse osalemise kohta õppetöös? 
Õpetaja annab suulist tagasiside vanemale tunni lõpus, kirjalik tagasiside (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus. Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel ja e-kirja teel.

Kuidas toimub lepingu lõpetamine?
Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31.05.2024. Lepingu lõpetamist ja muutmist sooviv pool kohustub teavitama teist poolt e-posti teel ette vähemalt jooksva kuu viimaseks päevaks, et leping lõppeks kuu lõpu seisuga. Juhul, kui üks pool rikub lepingut ja teisel poolel on vastavalt lepingule õigus leping lõpetada, kohustub rikkumisest teada saanud pool teatama rikkunud poolele lepingu lõpetamisest ette vähemalt 2 nädalat.  

Kelle poole pöörduda huvikooli puudutavates küsimustes?
Küsimustega saate pöördud huviringi juhendajate poole, aga ka kirjutades meie meiliaadressile: huvikool@lasteklubi.ee
PIKSEL
Avaleht Huviringid Tunniplaan